Podcasts til unge: Et stort uudnyttet potentiale

Unge mangler indhold, når det kommer til podcasts. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af DR Analyse(1), hvor 47% af de 15-24 årige svarer, at de mangler indhold, der passer til dem. Podcastmediet passer ellers rigtig godt ind i unges hverdag, så det tyder på, at der findes et stort uudnyttet potentiale i de unge podcastlyttere. 

Denne artikel er baseret på tre undersøgelser fra henholdsvis DR Analyse(1)(2) og Danske Medier(3).

Hvad vil unge lytte til?

Hvilken type podcast skal der laves for at tiltrække unge lyttere? Svaret er ikke helt klart, men der er nogle kendte faktorer at tage udgangspunkt i, når det drejer sig om de unges præferencer inden for podcasts.

Danske Medier har ligesom DR Analyse kigget nærmere på de unges podcastadfærd (3). Analysechef Dennis Christensen delte på konferencen Audiodays 2023 under oplægget “Kend dine podcastlyttere” nogle facts om de 16-24-åriges podcastadfærd. Blandt pointerne var, at 80% af de 16-24-årige lytter til danske podcast, og at de mest populære kategorier er henholdsvis “underholdning” (41%) og “true crime”(39%) efterfulgt af “nyheder/aktualitet” og “comedy/komedie/satire” (begge 28%).

Men genren er langt fra det vigtigste ifølge en undersøgelse fra DR Analyse (2). I denne kommer det nemlig til udtryk, at mange af undersøgelsens unge respondenter synes, at podcastemnet er underordnet. Alt det “andet” er vigtigere for dem – såsom at kunne spejle sig i værterne, følelsen af at man lytter til en samtale mellem venner, og at det er et format, der fungerer og er genkendeligt fra episode til episode.

Hvordan får man unges opmærksomhed?

Når man skal have unges opmærksomhed, er det bedste råd (ikke overraskende) at være til stede i de medier, hvor de allerede befinder sig. Det vil i høj grad sige på Spotify, som ifølge Medieudviklingen 2023 er den foretrukne lydplatform for unge mellem 15 og 18 år. Også YouTube er et godt sted at få målgruppens opmærksomhed, da stort set alle danske unge bruger YouTube i en eller anden grad (2).

Når unge skal opdage nye podcasts, er sociale medier og den unges omgangskreds de vigtigste indgange. Dét svarer omkring 30% af de adspurgte 15-24-årige (1). Til sammenligning peger omkring 20% på “podcasttjenestens søgefunktioner”, 15% svarer “omtale i traditionelt medie”, mens omkring 10% vælger at sætte krydset ved “omtale i andre podcasts” og “podcasten er kendt i forvejen som et radioprogram”. 

Et stort uudnyttet potentiale 

Tal fra DR Analyse viser, at 63% af unge (15-24-årige) lytter til podcast (1). Kun overgået af “unge voksne” (25-31-årige), hvor 69% lytter til podcasts. Men tallene viser også, at 38% af de 15-24-årige, der lytter til podcasts, kun lytter hver anden uge eller månedligt, hvilket gør dem til den mest lavfrekvente gruppe. 

Der er altså mange unge, der har opdaget podcastmediet, men som endnu ikke har gjort det til en fast del af deres hverdag.

Podcasts passer ellers godt ind i unges hverdag. Ifølge artiklen “Når børn og unge lytter” fra Medieudviklingen 2023 tager unge et headset på omkring 13-års alderen og beholder det på en stor del af tiden i de efterfølgende år. De laver stort set alt, mens de lytter.

Ifølge artiklen oplever mange unge, der lytter til podcasts, en særlig ro, som indfinder sig, når de kan slukke for tankerne og bare lytte til nogle andre tale. Dette beskriver de som “en særlig intens podcaststemning”. 

Der gemmer sig altså et stort uudnyttet potentiale blandt unge. De bruger lyd i høj grad i deres hverdag, og de kan godt lide den særlige “podcaststemning”, hvor de føler sig i godt selskab. Men de mangler indhold, der er målrettet dem – så vil man gerne have unges opmærksomhed, er det måske vejen frem at lave lige netop den podcast, de står og mangler.

 

(1) En undersøgelse foretaget af DR Analyse i samarbejde med Norstat med 1.021 repræsentativt besvarede spørgeskemaer blandt danske podcastlyttere i alderen 15-64 år, der lytter til podcasts mindst månedligt. 

(2) En undersøgelse foretaget af DR Analyse i 2023: Undersøgelsen beror på 1.222 repræsentativt besvarede spørgeskemaer blandt børn og unge i alderen 6-18 år. Samtidigt udførtes i alt 17 kvalitative interviews – blandt dem, der lytter i forvejen – med hhv. unge 15-18-årige og forældre til børn på 6-10 år.

(3) En undersøgelse af de 16-24-åriges brug af lydmedier, foretaget af Danske Medier og Kantar Media i 2023.

Foto: iStock.com/Six_Characters

Del artiklen

Flere artikler