Lyd vs skærm: Danskerne lytter med god samvittighed

Danskerne opfatter lydmedier mere positivt end billedmedier, når det handler om deres eget medieforbrug. I flere forskellige undersøgelser foretaget af DR Analyse i løbet af 2023, kommer det til udtryk, at mange danskere har et personligt hierarki for medier, hvor lytning er placeret højere end sening. Det ses også i de tidsbegrænsninger, som forældre sætter op for deres børns medieforbrug.

Underholdende indhold, der gør lytteren klogere

Undersøgelserne viser, at danskerne ikke sætter grænser for, hvor meget tid de må bruge på auditive medier. Der er med andre ord et generelt fokus på for meget skærmtid, men lyttetid er noget helt andet, synes brugerne. 

En del af forklaringen skal nok findes i den opfattelse brugerne har af indholdet i podcasts. 

Mange danskere forbinder nemlig i højere grad lydmedier end billedmedier med indhold, der på den ene eller den anden måde gør os klogere. Klogere på os selv eller på verden omkring os. 

Lytning stjæler ikke vores tid

Lydmediet er et håndfrit medie, og derfor kan man lytte, imens man laver noget andet. Det kan være en anden del af forklaringen på, hvorfor danskerne lytter med god samvittighed: Det stjæler ikke vores tid på samme måde, som skærmen gør. 

Ifølge Medieudviklingen 2023 fra DR Analyse lytter danskerne i høj grad under transport, mens de gør rent, laver mad og ordner ting derhjemme. 

Forældre sætter begrænsninger på skærmtid – men ikke på lyttetid

Også når det kommer til børnene, er der andre regler, hvad angår lytning frem for sening. Mange forældre ser lydmediet som en god måde at undgå skærmen på, og når børnene har opbrugt dagens skærmtid, må de gerne lytte til noget i stedet.* 

I Medieudviklingen 2023 fremgår det, at ligesom de voksne gerne vil blive klogere, når de lytter, så elsker børnene også at suge ny viden til sig. Emnet er stort set underordnet, så længe det er fortalt på en medrivende facon, kan børn blive opslugt af en podcast om alt fra dinosaurer til fluer. 

Få længere tid sammen med din målgruppe

Så: Vil man gerne have sin målgruppes opmærksomhed over længere tid, kan en god podcast i mange tilfælde konkurrere med at bringe indhold i billedformat – faktisk kan det være en fordel at formidle sit budskab på lyd, fordi målgruppen ofte lytter med god samvittighed – versus medieforbrug på billedmedier. 

 

* Kilde: Medieudviklingen 2023 // Epinion for DR Analyse og DR Panelet, 2023.

Foto: iStock.com/dusanpetkovic

Del artiklen

Flere artikler