Børns lyttevaner: YouTube og putteritualer

Hvilke platforme hitter blandt de 6-8-årige, hvilke medier bruger de mest tid på, og hvad lytter de til? En ny undersøgelse* foretaget af DR Analyse besvarer disse spørgsmål.

YouTube er favoritplatformen og korte videoklip er favortimediet

Den medieplatform, de 6-8-årige bruger allermest tid på i løbet af en uge, er YouTube. Lige omkring 80% bruger YouTube mindst én gang ugentligt. Til sammenligning bruges platforme som TikTok og Snapchat kun af ca. 10% ugentlig. 

De 6-8-årige elsker at se korte videoklip – det er faktisk det medie, flest af de adspurgte børn brugte tid på den foregående dag (knap 60%). Det næstmest populære medie er musik (40%), efterfulgt af at se serier (35%), se film (35%) og at spille på sin mobil (25%).

For de små børn er lyd oftest den primære aktivitet

Blandt de 6-8-årige, der bruger YouTube mindst månedligt, bruger de 61% YouTube uden at lave andet samtidig. 28% af dem laver nogle gange noget andet samtidig med at YouTube kører på skærmen og kun 10% bruger YouTube som ren baggrundslyd.

Samme tendens ses når man kigger på deres generelle lytning: 58% af de 6-8-årige, der lytter til podcast mindst månedligt, laver stort set aldrig andet, mens de lytter.

Forældre er gatekeepers 

Forældrene har stor indflydelse på, hvad børnene i den alder lytter til. Blandt de 6-8-årige, der månedligt lytter til podcast, svarer hele 81%, at det typisk er forældrene, der sætter podcasten på. Kun 19% gør det selv. 

De 6-8 årige lytter oftest via højtaler – hvor forældrene også kan lytte med.

Mange forældre anser lyd som det gode alternativ til skærmen, og hvis det stod udelukkende til dem, brugte børnene mere tid på at lytte end på at game eller se korte videoer/film/serier. 

Børnene selv vil helst underholdes af en skærm, så derfor er det ofte forældre, der aktivt skal foreslå lyd som et alternativ. 

Putning og genkendelige figurer

For mange af børnene i undersøgelsen er lyd i høj grad blevet en del af putteritualet. Mange af dem lytter til godnathistorier og eventuelt også musik, inden de skal sove. Historierne må meget gerne have genkendelige figurer og formater, der går igen. Det essentielle er måden, lydindholdet bliver formidlet på – så kan emnet langt hen ad vejen være underordnet. 

Samlet set er det korte videoer på YouTube og musik, der hitter hos de 6-8-årige. Hvis der skal lyttes til lydbøger eller podcasts, er det som regel forældrene, der sætter det på – og ofte i forbindelse med putning.

 

*Undersøgelsen har to parallelle spor: 

1) Dybdeinterviews med 9 fædre og mødre til børn i aldersgruppen 6-10 år, og med 8 unge i aldersgruppen 15-18 år. Interviewspersonerne lytter i forvejen. 

2) Spørgeskemaundersøgelse med 1222 børn og unge i aldersgruppen 6-18 år (survey via Epinion)

Denne artikel har fokus på de 6-8-årige.

Foto: iStock.com/surachetkhamsu

Del artiklen

Flere artikler